Бронирование

Format: 14/03/2018
Format: 14/03/2018

Хозяйка замка-отеля, Boutique Hotel & Club Resort Chateau Herálec, для некоторых гостей личность, окутанная тайной. И даже если с владелицей Шато Гералец Александрой Kaсперовой из общества Малый замечек Вы не знакомы лично, стоит знать о том, что она ум и душа проекта комплексного строительства и реставрации замка Гералец, начатых в 2004 году. Когда вы приедете в Шато Гералец выбрать один из красивых номеров, Вы почувствуете присутствие Александры Касперовой во многих захватывающих деталях. Ее страсть была, возможно, мотивирован ответственность перед благородными предками с голландскими и русскими корнями. Она стояла позади всех основных решений в рамках реконструкции замка в качестве примера для сохранения и открытия ссылки из истории, само расположение, щедрость и очарование интерьера, подбор произведений искусства во всех номерах ... И самое главное вы будете чувствовать себя жизни, который вдохновил замок, вы всегда чувствуют себя настолько хорошо, что вы не хотели уезжать. Таким образом, испытать на себе во сне замок Herálec.

 

Majitel zámeckého hotelu, jako je Boutique Hotel & Club Resort Chateau Herálec, je pro některé hotelové hosty postavou obestřenou rouškou tajemství. I když majitelku Chateau Herálec Alexandru Kasperovou ze společnosti Malý zámeček možná neznáte osobně, je hlavou i srdcem projektu komplexní stavební a památkové obnovy zámku Herálec, jejíž historie začala už v roce 2004. Když dorazíte na Chateau Herálec a vyberete si jeden z jeho krásných pokojů, budete Alexandru Kasperovou cítit v mnoha úchvatných detailech. Její zanícení bylo možná motivované zodpovědností vůči šlechtickým předkům s nizozemskými a ruskými kořeny. Stála za všemi velkými rozhodnutími v rámci projektu rekonstrukce zámku, jako je ku příkladu ponechání a odhalení odkazů z historie, samotné dispoziční řešení, velkorysost a kouzlo interiérů, výběr uměleckých děl do všech pokojů... A hlavně budete cítit život, který vdechla zámku, abyste se vždy cítili tak dobře, že se Vám nebude chtít odejít. Tak zažijte i Vy svůj sen na zámku Herálec.

Alexandra Kasperová vystudovala žurnalistiku a několik let působila v ČSTK jako domácí reportérka. V roce 1993 založila jednu z prvních public relations agentur na Slovensku, Media In, s.r.o.,  která dnes jako reprezentant světové sítě Cohn&Wolfe dále úspěšně působí na trhu marketingové komunikace. Pod jejím vedením získala agentura  dvakrát nejprestižnější ocenění v oblasti public relations: IPRA Golden World Award za ekologické kampaně pro společnost Slovnaft.

Stála i při zrodu úspěšného projektu Biznis & Family klubu Penati na Slovensku. Je šťastně vdaná již 20 let a spolu s manželem Janem Kasperem jsou si významnou oporou nejenom ve velkém rodinném kruhu, ale tvoří i silný pracovní tandem v rámci rodinného podnikání. Oba věří, že jejich vizi silné rodinné firmy založené na vzájemném respektu, pracovitosti a obrovského nasazení intelektu i srdce si osvojí i jejich 4 děti Valentína, Karolína, Jan a Alexandra. 

„Chateau Herálec je výzva, manažérská i kreativní.  Je spojením všech mých dlouholetých profesních dovedností. Navíc je koncentrovanou pozitivní zkušeností: k úspěchu projektu přispělo tolik šikovných, motivovaných a pracovitých lidí! Jejich otisk vidím všude na zámku a je to to nejcennější, co si z této mnoho let trvající práce odnáším. S novým týmem nás ovšem čeká další veliká výzva: vdechnout nádherně zrekonstruovanému objektu život tak, abyste se v něm všichni cítili výjimečně, ať v něm rádi strávíte svůj volný i pracovní čas. Těšíme se na Vás!“

                                                                   Alexandra Kasperová